het weer
 
DE VERENIGING

De NZV, de Nederlandse Zeehengelsport Vereniging is opgericht in 1996 door Henk Broekema en een groepje
bevriende zeevissers die al vele jaren samen actief waren in de Stichting BON met "Catch and Release" evenementen. Individueel waren enkelen zelfs in het westen van het land en op internationaal niveau actief.
Binnen enkele maanden groeide de vereniging aanzienlijk. Een vaste kerngroep die met veel enthousiasme vanuit Lauwersoog allerlei trips organiseerde kon altijd rekenen op vele bekende visvrienden en leden vanuit het hele land om hier in het hun onbekende noorden aan deze activiteiten deel te nemen. En dit is eigenlijk altijd zo gebleven.
Natuurlijk zijn er door de jaren heen nog al wat veranderingen geweest, van teruglopende vangsten tot het vertrekken van bestuursleden voor werkzaamheden in het buitenland.
Nieuwe vissoorten verschenen echter voor de kust en nieuwe enthousiaste leden kwamen in het bestuur.
Deze site met informatie voor leden en bezoekers maar vooral ook leuke plannen voor de nabije toekomst zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van het wedstrijdvissen in het noorden maken dat de NZV leeft als nooit tevoren.
Gezelligheid staat weliswaar hoog in ons vaandel maar we gaan natuurlijk voor een visje de zee op, waar dan ook en wanneer dan ook. Doe mee, de NZV brengt immers zeevissers bij elkaar!

   

Nederlandse Zeehengelsport Vereniging

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe

NZV
De basis voor de hengelsport vormen de hengelsportverenigingen. Zij zorgen lokaal o.a. voor de werving en binding van sportvissers, promotie van de hengelsport, jeugdopleiding en sportvissersactiviteiten en uitgifte van vergunningen.
De NZV is sinds de oprichting in 1996 aangesloten bij Hengelsport Federatie (HSF) Groningen Drenthe.

HSF Groningen Drenthe
Er zijn hier meer dan 200 hengelsportverenigingen aangesloten met circa 50.000 leden De regionale en provinciale belangenbehartiging is de primaire taak van de federaties. Iedere federatie beschikt dan ook over een klein bureau en enkele vaste medewerkers.

Hengelsport Federatie Groningen Drenthe is weer aangesloten bij Sportvisserij Nederland.

NVVS en OVB

European Anglers Alliance

Sportvisserij Nederland
De OVB fuseerde per 1 januari 2006 met de NVVS.
De beide organisaties gingen samen verder onder de naam Sportvisserij Nederland. Deze nieuwe vereniging zal als één krachtige landelijke hengelsportorganisatie diensten verlenen aan de aangesloten hengelsport-federaties, verenigingen, sportvissers en andere belanghebbenden.

EAA
De NVVS is aangesloten bij de European Anglers Alliance een overkoepeling van hengelsport- organisaties uit 18 landen, die op Europees niveau de belangen van de sportvisserij behartigt.

 

 

 

 

DE NZV ONDERSTEUNT ANDERE INITIATIEVEN

Stichting
Behoud en Ontwikkeling
Natuurparken

Nederlandse
All Tackle en Lijnklasse
Record Lijst

Stichting BON
De Stichting steunt en promoot 'Catch en Release' projecten. Momenteel doet men onderzoek en stimuleren cq ontwikkelen ze plannen die moeten leiden tot een kuststrook of meerdere kuststroken met een ecologisch verantwoord maritiem milieu. Daarin kan dan de zeehengelsport en wellicht ook de duurzame beroepsvisserij plaats vinden.
Die 'veilige' stroken moeten de terugkeer van de normale, de zeldzame en de bijna uitgestorven vissoorten en daarmee de hengelsport bevorderen.

Record Lijst
Lijnklasse vissen is het proberen te vangen van een vis met een hengel, molen of reel maar met een lijn, onderlijn en haak volgens bepaalde vastgestelde regels.
Door het aangeven van de mogelijkheid een lijnklasse record te claimen wil men op een positieve manier helpen, door zowel de vis te respecteren én het bewustzijn van elke visser te vergroten, dat elke gehonoreerde claim een bevestiging zal zijn van de prestatie die men als sportvisser heeft geleverd.

STATUTEN EN REGLEMENTEN

NZV Statuten Alg. Wedstrijd Reglement
NZV Huishoudelijk Reglement Alg. Recordclaim Reglement